Guangdong P&T Porcelain Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $10,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Guangdong P&T Porcelain Co.,Ltd

 

GuangDong P&T Porcelain CO.,LTD was founded in 2003 with headquartered in Guangzhou,factory located in ChaoZhou which are a powerful hotel ware ceramics brand in China.

Core Competency:20000 square meter factory with modern equipment,300 skillful crews,10 furnace,ensure 20000pcs per day. More than 10000 SKU,new designs come out every 3 months , efficient management system. For decades,P&T dedicated to provide hotel porcelain supply and has won good reputation by strong product quality and meticulous service.We believe that we are be your trustworthy partner for long time.

 

KNOW MORE